02:49:59 ოთხშაბათი, 22 იანვარი 2020
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში