06:54:45 ოთხშაბათი, 20 მარტი 2019
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში