16:38:08 კვირა, 24 იანვარი 2021
ამხანაგობის ოქმის ნიმუშები
​ნიმუშები იხილეთ მიმაგრებულ ფაილებში