15:50:10 კვირა, 24 იანვარი 2021
თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის პროექტის განახლებული ვერსიის შეფასება