12:25:16 კვირა, 21 ივლისი 2024
 • ვაკანსიის  N: 85859

  იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1 საშტატო ერთეული;


  ვაკანსიის N: 85866   

  სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 85861  

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 85863

  III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 85864   

  საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;
  განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 06 ივნისი.

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე- HR.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  კამდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.
  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონდე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში. 


  2024-05-24
 • ვაკანსიის  N: 83012 

  იურიდიული განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი -1 საშტატო ერთეული;


  ვაკანსიის N: 83010   

  სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 83013  

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი-1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 83007    

  III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 83009    

  III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;
  განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2024 წლის 25 იანვარი.

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე- HR.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  კამდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.
  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონდე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.
  2024-01-11
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე:


  ვაკანსიის  N: 80621
    

   იურიდიული განყოფილების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი)
  -1 საშტატო ერთეული;


  ვაკანსიის N: 80615   

   საინჟინრო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 80609   

   სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 80606   

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი-2 საშტატო ერთეული;

   ვაკანსიის N: 80605    

   III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 80603    

   III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი- 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N: 80591    

   I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების უფროსი სპეციალისტი. – 2 საშტატო ერთეული;   განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 4 სექტემბერი.

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე-
  HR.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  კამდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.
  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონდე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.

  2023-08-31
 • გაცნობებთ, რომსაქართველოს კანონში - საჰაერო კოდექსშიგანხორციელებულ იქნა ცვლილება, რომლის შესაბამისად სამოქალაქო აეროდრომების/ვერტოდრომის დაცვის არეში (აეროდრომის რაიონში) შენობა-ნაგებობების სიმაღლის შეთანხმების უფლებამოსილება მიენიჭა სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს. შესაბამისად, აეროდრომის რაიონში მდებარე საპროექტო ტერიტორიების სამშენებლოდ განვითარებისთვის საჭიროა წარმოდგენილ იქნეს შპსტავ ურბან საქართველოსნაცვლად სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს თანხმობა.

  2023-07-11
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს  შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

   

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N 76750

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N 76755

  III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის   N 76749

  და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 3 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის   N 76747

  საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

  ვაკანსიის   N 76751

  სტრატეგიული დაგეგმვის, მონიტორინგის და შეფასების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

  ვაკანსიის N 76753


  საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

  ვაკანსიის N 76754

  ადამიანური რესურსების მართვაზე პასუხისმგებელი პირი (პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი) – 1 საშტატო ერთული

  ვაკანსიის N 76772

      

  განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2023 წლის 18 თებერვალი.

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.

  2023-02-02
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 25 ნოემბრის №17-109 დადგენილებით შეიცვალა დაჩქარებული მომსახურების გაწევის ვადები და საფასურის განაკვეთები.

  დაჩქარებული მომსახურების გაწევის ვადების და საფასურის განაკვეთების გაცნობა შესაძლებელია სამსახურის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (tas.ge) „დაჩქარებული მომსახურეობის“ ჩანართში.

  დაჩქარებული მომსახურეობა


  2022-12-06
 • ​ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს სტაჟიორთა კონკურსს.

  კანდიდატები სტაჟირებას გაივლიან შემდეგ განყოფილებებში:

   

  ·         I და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;

   

  ·         III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილება;

   

  ·         ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება;

   

  ხანგრძლივობა: 3 თვე

  სამუშაო საათები: სრული

   

  სამუშაო გრაფიკი: ორშაბათი-პარასკევი

  სამუშაო ადგილი: ქ. თბილისი, შარტავას ქ. №7

   

  კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ არქიტექტურის ფაკულტეტის კურსდამთავრებულებს ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს.

   

  სტაჟირების პროგრამა მიზნად ისახავს თბილისის არქიტექტურის სამსახურში მაღალკვალიფიციური საკადრო რესურსის შექმნას. სტაჟირების პროგრამის წარმატებით დასრულების შემთხვევაში, კანდიდატები დასაქმდებიან არქიტექტურის სამსახურში.

   

  კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, დაინტერესებულმა კანდიდატებმა გთხოვთ, გამოაგზავნოთ რეზიუმე (CV) შემდეგი ელ. ფოსტის მისამართზე: architect@tbilisi.gov.ge  გთხოვთ, ელ.ფოსტის სათაურის ველში (subject) მიუთითოთ - სტაჟირება.

   

  განცხადებების მიღების ბოლო ვადაა 2022 წლის 25  სექტემბერი.

   

   

   

  გისურვებთ წარმატებას!  2022-08-17
 • თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური აცხადებს ღია კონკურსს არქიტექტორებისთვის შემდეგ ვაკანტურ თანამდებობებზე :

   

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის   N 72935

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N 72938 

  ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის N 72934

  III და IV კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის   N 72932

  და II კლასის შენობა-ნაგებობების სანებართვო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული;

  ვაკანსიის   N 72931

  საპროექტო განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

  ვაკანსიის   N 72936

  საპროექტო განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული

  ვაკანსიის   N 72937

   
  განცხადების წარმოდგენის ბოლო ვადაა 2022 წლის 10 ოქტომბერი.

  კონკურსში მონაწილეობისათვის სავალდებულოა, კანდიდატი დარეგისტრირდეს, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე - hr.gov.ge და ელექტრონულად წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტაცია, საკონკურსო მოთხოვნების შესაბამისად.

  კანდიდატები შეირჩევიან ქულათა სისტემის საფუძველზე, სპეციალურად შექმნილი კომისიის მიერ.

  თბილისის არქიტექტურის სამსახური მოუწოდებს ყველა კვალიფიციურ, გამოცდილების მქონე სპეციალისტს მიიღოს მონაწილეობა ღია კონკურსში და ჩაერთოს დედაქალაქის განვითარების პროცესში.

  2022-08-17
 • ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 18 მარტის №8-19 დადგენილების თანახმად, მშენებარე ობიექტებისთვის 2022 წლის 1 აპრილიდან დაწესდა დასუფთავების მოსაკრებელი და მისი განაკვეთები.

  გადახდის ვალდებულებიდან გამომდინარე, მშენებლობის ნებართვაზე განცხადების რეგისტრაციისას, დამკვეთის ინფორმაციაში (შესაბამის ველში) საჭიროა მიუთითოთ დასუფთავების მოსაკრებლის დარიცხვა-გადახდაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი.
  2022-04-29
 • თბილისის არქიტექტურის სამსახურის უფროსმა, თემურ ბოლოთაშვილმა სამშენებლო ბიზნესის წარმომადგენლებთან მორიგი საინფორმაციო შეხვერა გამართა.

  საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებული ღონიძიების ფარგლებში, სამსახურის ხელმძღვანელმა ისაუბრა ბოლო პერიოდში სამშენებლო სფეროს მარეგულირებელ კანონმდებლობაში განხორციელებულ ცვლილებებზე და მათ გამომწვევ მიზეზებზე. ყურადღება გამახვილდა ნებართვის მოპოვებისთვის მნიშვნელოვან ასპექტებზე. 

  ბიზნესის წარმომადგენლებმა, თავის მხრივ, გამოთქვეს მოსაზრებები სამშენებლო სექტორში არსებულ გამოწვევებზე.

  შეხვედრის ბოლოს თემურ ბოლოთაშვილმა აუდიტორიის შეკითხვებს უპასუხა.


  2022-04-05